Ngày nay có khoảng 20% số website đang hoạt động trên thế giới sử dụng nền tảng WordPress. Tại sao Wordpress được sử dụng rộng rãi như vậy? Ngoài những ưu điểm như dễ cài đặt, dễ quản trị thì một điều...